Umiestnili sme sa medzi TOP 10 - Šťuky českého biznisu v Zlínskom kraji

10.12. 2013 |

Do rebríčku Šťuky českého biznisu sú zaradené  firmy so sídlom v ČR, ktoré  mali  v poslednom roku  obrat vyšší než 10 miliónov eur a zároveň splnili dve základné kvalifikačné kritériá: mali v hodnotenom trojročnom období aspoň jeden kladný výsledok hospodárenia  a preukázali  schopnosť  potvrdiť  svoje  záväzky.

Projekt Šťuky českého biznisu je unikátny v tom, že za predpokladu splnenia vstupných kritérií nehrá v ďalšom hodnotení žiadnu rolu veľkosť podniku, a na predných miestach sa  tak môžu umiestniť  i menej známe  či menšie  firmy. Hodnotenie  naviac nie je  zároveň zaťažené žiadnou individuálnou  volbou,  ale  opiera  sa  iba  o objektívne  ekonomické  ukazatele.

„Hlavnou  myšlienkou tejto súťaže je poukázať na ekonomický rast,  ktorý môžeme , aspoň z nášho pohľadu považovať za zdravý. " Väčšina súťaží sa sústredí iba na rast tržieb - my však chceme oceniť  tie firmy , ktoré dokážu pri takom raste zároveň zvyšovať hodnotu svojej  spoločnosti“ dodává riaditeľ  Enterpreise Investor pre  Českú republiku a Slovensko   p.  Ivan Jakúbek. 

Umiestnili  sme sa medzi TOP 10 - Šťuky českého biznisu v Zlínskom kraji
späť na zoznam e-bulletinu

Novinky

Modulárne materské škôlky

20.02. 2015

Kliknite TU materska-skola.info

Viac informácií
Škôlka na prenájom za 8 týždňov

13.05. 2013

Škôlka na prenájom za 8 týždňov

Viac informácií